Mykolor – Thương hiệu sơn trang trí cao cấp, nhà tài trợ vàng của cuộc thi, xin chúc mừng những bạn có tên sau đây đã dự đoán chính xác và có phần trả lời đúng hoặc gần đúng số lượt bình chọn của khán giả nhất.